STEREOS

Trójwymiarowy obraz pokazuje lepiej

Okulary 3D