STEREOS

Trójwymiarowy obraz pokazuje lepiej

Krzyżogląd

Najlepszy sposób oglądania 3D