STEREOS

Trójwymiarowy obraz pokazuje lepiej

Fotografowanie 3D

Tworzenie zdjęć trójwymiarowych krok po kroku

Uzyskanie obrazu stereo wymaga dwóch zdjęć – tak jak patrzą nasze oczy, czyli z dwóch różnych punktów widzenia. Aby nasze zdjęcie 3D było poprawne (tzn. nie wykręcało oczu) ujęcia te należy wykonać z punktów na jednakowej wysokości i z zachowaniem równoległości kierunków patrzenia.

Do nieruchomych obiektów, takich jak pejzaż bez chmur i wiatru, architektura, martwa natura czy nieruchome rośliny, można użyć pojedynczego (zwykłego!) aparatu, przesuniętego między ujęciami o odległość (bazę) odpowiednią do fotografowanej sceny.
Do określenia tej bazy wystarczy zwykle zastosować prostą regułę, że baza jest równa 1/30 odległości aparatu do najbliższego obiektu w scenie. Przy „płytkich” scenach (tzn. odległość do najbliższego obiektu jest niewiele mniejsza niż odległość do najdalszego) baza może być trochę szersza, np 1/20 odległości do najbliższego.

Jeśli używamy pojedynczego aparatu, to można go przesuwać między lewym a prawym ujęciem na spec­jalnych sankach fotograficznych, na szynie lub na przykład na czymś płaskim z prostym rantem, o który opiera się tył aparatu. Ważne jest, aby przesunięcie było poziome i równoległe, tzn. BEZ stosowania zbieżności kierunków patrzenia, ponieważ powoduje to dokuczliwe w późniejszym odbiorze zniekształcenia trapezowe obrazu. Wyjątkiem jest makrofotografia, gdzie lekka zbieżność osi jest dopuszczalna.

Odległe sceny (np. góry), w celu oddania ich bryłowatości, wymagają bazy rzędu kilku-kilkudziesięciu metrów (tzn. przebiegnięcia się bez zmiany wysokości npm. ;)).

Podobne zasady stosuje się do pary jednakowych i jednocześnie wyzwalanych aparatów, które mogą być umocowane sztywno na szynie lub trzymane przez dwie osoby, dokładnie umówione co do nakierowania aparatu i momentu zdjęcia.

Jeżeli zapewnimy dokładnie jednoczesne wyzwolenie migawek obu aparatów, to możliwe staną się zdjęcia obiektów nawet w szybkim ruchu.

Oczywiście są też specjalne aparaty stereo oraz obiektywy i nasadki! Niestety aktualnie nie ma w sprzedaży nowych aparatów 3D, trzeba szukać na aukcjach.

Aparty 3D, dzięki pełnej synchronizacji migawek i przysłon w dwóch obiektywach, umożliwiają wykony­wanie zdjęć stereo nawet szybko poruszającym się obiektom. Obiektywy są umieszczone na aparacie 3D w odległości ok. 6÷7cm, czyli tak jak ludzkie oczy. Dla takich aparatów obowiązuje zasada, że nadające się do komfortowego oglądania, poprawne zdjęcie 3D można uzyskać fotografując z odległości co najmniej 2,5 metra od najbliższego obiektu.
Podobne właściwości mają nasadki stereo do zwykłych aparatów, stosowane – w zależności od konstrukcji – samodzielnie (jako pełnoprawny obiektyw 3D) lub wraz z obiektywem aparatu.