STEREOS

Trójwymiarowy obraz pokazuje lepiej

Zastosowania 3D

Gdzie jest już używane i gdzie może być