STEREOS

Trójwymiarowy obraz pokazuje lepiej

Galeria

Przykładowe obrazy stereo-3D

   Najpierw jako stereopary krzyżowe:

A teraz to samo jako anaglify – do oglądania przez okulary czerwono-cyjanowe: